menu
header image

Naar welke voorbeelden zijn we op zoek?

Hoofdcriterium:

 • Het voorbeeld laat zien hoe je persoonsgerichte zorg realiseert,
  • waarbij de patiënt/cliënt een actieve rol heeft,
  • en waarbij samengewerkt is/wordt met andere organisaties.

Subcriteria:

 • Het voorbeeld draagt aantoonbaar bij aan betere zorg;
 • Het voorbeeld is in de praktijk gerealiseerd;
 • Het voorbeeld is vernieuwend;
 • Het voorbeeld is toepasbaar op andere afdelingen / in andere zorginstellingen.

Het format

Het NIAZ vraagt u de volgende gegevens in te vullen op het aanmeldformulier:

1. Foto Een - pakkende - vierkante afbeelding
2. Titel  
3. Samenvatting  
4. Focus Welk vraagstuk is aangepakt of opgelost in uw instelling?
5. Aanpak Hoe is het vraagstuk aangepakt in uw instelling?
6. Resultaat Welke resultaten zijn bereikt en waaruit blijkt dat?
7. Succesfactoren Welke lessen zijn er geleerd? Wat viel mee of tegen? Zijn er valkuilen?
8. Belang voor de zorg Waarom is dit vraagstuk een goed voorbeeld voor andere zorginstellingen?
Wat kan hen inspireren om dit uit te voeren?

U vult deze gegevens aan met de naam van de zorginstelling en de contactpersoon en het emailadres waarop deze te bereiken is.
Ook kunt u een bijlage (in pdf) toevoegen en/of een video (in youtube of vimeo format).

Procedure & belangrijke streefdata

1. 1 november 2019 Zorginstelling selecteert te nomineren voorbeeld.
2. Uiterlijk 13 december 2019

Zorginstelling dient geselecteerde goede voorbeeld in.

3. 3-31 januari 2020 Medewerkers, patiënten/cliënten en zorgconsumenten kunnen digitaal stemmen op het voorbeeld van hun keuze; hieruit volgen vijf nominaties.
De vakjury selecteert in deze periode ook vijf voorbeelden.
4. 14 februari 2020 Het NIAZ maakt de genomineerden bekend.
5. 12 maart 2020 De genomineerden verzorgen een presentatie tijdens de NIAZ Jaarprijsdag.
Een jury van patiënten/cliënten bepaalt wie op de 1e, 2e en 3e plaats zijn geëindigd. De directeur van het NIAZ reikt de prijs uit.

Overige punten

 • De winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2020 ontvangt een plaquette én een cheque van € 3.000. Voor de instelling die op de tweede plaats eindigt is een cheque van € 2.000 beschikbaar en voor de winnaar van de derde plaats een cheque van € 1.000.
  De overige genomineerden ontvangen een oorkonde. Alle voorbeelden worden opgenomen in de database en verspreid in een magazine.
 • Alleen zorginstellingen die op 1 januari 2018 een accreditatie-overeenkomst met het NIAZ hebben, kunnen deelnemen aan de NIAZ Jaarprijs 2018.
 • Elke instelling kan één goed voorbeeld inzenden. De Raad van Bestuur cq de directie maakt de keuze.
 • De vijf voorbeelden waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht worden genomineerd + vijf voorbeelden die door de vakjury zijn genomineerd.
 • Op 12 maart 2020 zijn de instellingscontactpersonen van het NIAZ aanwezig, plus alle personen die een goed voorbeeld hebben ingestuurd en daar inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn en andere genodigden.
 • Tijdens de presentaties is het mogelijk een video te tonen (binnen de totale tijd voor de presentatie).
 • Een jury van patiënten/cliënten beoordeelt de genomineerde voorbeelden en de presentaties en draagt de winnaars voor van de 1e, 2e en 3e plaats. Het aantal stemmen dat op een voorbeeld is uitgebracht, is niet van belang voor de beoordeling.
 • Wanneer een genomineerd voorbeeld afkomstig is uit een zorginstelling waar ook een jurylid actief is, bewaken de overige leden van de jury de zuiverheid van de beoordeling.
 • Als de jury tot een verdeeld advies komt, beslist de directeur van het NIAZ.
 • Door deel te nemen gaat u akkoord met publicatie van uw voorbeeld op de website en in de speciale Jaarprijs editie van NIAZ Nieuws.
 • De emailadressen waarmee wordt gestemd, dienen bestaande emailadressen te zijn.
 • De emailadressen waarmee wordt gestemd zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of doorgegeven worden aan derden. Op 31 maart 2020 zullen deze emailadressen worden verwijderd uit het stembestand.

 

Over NIAZ Jaarprijs