menu
header image

Wat is een goed voorbeeld?

 • Een goed voorbeeld leidt aantoonbaar tot een betere kwaliteit van zorg (inclusief veiligheid), én
 • Professionals zijn enthousiast over de resultaten die met het goede voorbeeld zijn bereikt.


Het format

Het NIAZ vraagt u de volgende gegevens in te vullen op het aanmeldformulier:

1. Samenvatting  
2. Focus Welk vraagstuk is aangepakt of opgelost in uw instelling?
3. Aanpak Hoe is het vraagstuk aangepakt in uw instelling?
4. Resultaat Welke resultaten zijn bereikt en waaruit blijkt dat?
5. Succesfactoren Welke lessen zijn er geleerd? Wat viel mee of tegen? Zijn er valkuilen?
6. Belang voor de zorg Waarom is dit vraagstuk een goed voorbeeld voor andere zorginstellingen?
Wat kan hen inspireren om dit uit te voeren?


U vult deze gegevens aan met de naam van de zorginstelling en de contactpersoon en het emailadres waarop deze te bereiken is.


Procedure & belangrijke streefdata

1. 1 april 2017 Raad van Bestuur besluit formeel tot deelname.
2. 1 juli 2017 Raad van Bestuur selecteert te nomineren voorbeeld.
3. Uiterlijk 14 augustus 2017

Zorginstelling zendt goede voorbeeld in.

4. 1-30 september 2017 Medewerkers, patiënten en zorgconsumenten kunnen digitaal stemmen op het voorbeeld van hun keuze.
5. 2 oktober 2017 Het NIAZ maakt de genomineerden bekend.
6. 21 november 2017 De genomineerden verzorgen een presentatie tijdens de NIAZ Netwerkdag.
7. 21 november 2017 Het College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ beoordeelt de voorbeelden en presentaties en kandideert de winnaar.
8. 21 november 2017 De directeur van het NIAZ reikt de prijs uit.


Overige punten

 • Alleen zorginstellingen die op 1 januari 2017 een accreditatie-overeenkomst met het NIAZ hebben, kunnen deelnemen aan de NIAZ Jaarprijs 2017.
 • Elke instelling kan één goed voorbeeld inzenden. De Raad van Bestuur cq de directie maakt de keuze.
 • De tien voorbeelden waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht worden genomineerd.
 • Op 21 november 2017 zijn de instellingscontactpersonen van het NIAZ aanwezig, plus alle personen die een goed voorbeeld hebben ingestuurd en daar inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse pers.
 • Tijdens de presentaties is het mogelijk filmpjes te tonen.
 • Het College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ beoordeelt de genomineerde voorbeelden en de presentaties en draagt de winnaar voor. Het aantal stemmen dat op een voorbeeld is uitgebracht, is niet van belang voor de beoordeling door het College Kwaliteitsverklaringen.
 • Wanneer een genomineerd voorbeeld afkomstig is uit een zorginstelling waar ook een lid van het College Kwaliteitsverklaringen werkt, bewaken de overige leden van de jury de zuiverheid van de beoordeling.
 • Als het College Kwaliteitsverklaringen tot een verdeeld advies komt, beslist de directeur van het NIAZ.
 • Door deel te nemen gaat u akkoord met publicatie van uw voorbeeld op de website en in de database van het NIAZ.
 • De emailadressen waarmee wordt gestemd, dienen bestaande emailadressen te zijn.
 • De emailadressen waarmee wordt gestemd zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of doorgegeven worden aan derden. Op 1 december 2017 zullen deze emailadressen ook worden verwijderd uit het stembestand.

 

Over NIAZ Jaarprijs