menu
header image

St. Jans Gasthuis

SJG Weert opende als 1e ziekenhuis een huiskamer voor ouderen. Tijdens opname samen eten/bewegen/samenzijn bevordert gezondheid en herstel.

Focus

Vaak liggen ouderen tijdens een ziekenhuisopname vooral op bed, met het gevolg dat ze verder achteruitgaan. Dit gaat samen met een verhoogd risico op acute verwardheid, ondervoeding en vallen. Onderzoeken wijzen uit dat ouderen voor hun herstel zijn gebaat bij een huiselijke omgeving.

Aanpak

SJG Weert opende in november 2014 als eerste ziekenhuis een huiskamer voor ouderen. Een sfeervolle ruimte waar ouderen zo min mogelijk op bed liggen en alle zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Na goede ervaringen volgde de opening van een tweede huiskamer.
Vanaf september 2016 kunnen alle ouderen tijdens een opname in SJG Weert gebruik maken van een veilige en comfortabele huiskamer, waar het accent niet ligt op ziek zijn, maar op beter worden. De huiskamers zijn huiselijk ingericht met onder meer eettafels, een centrale tv, relaxstoel, een rusthoek en een keuken met koelkast en combimagnetron. Tussen acht uur ’s morgens en half drie uur ’s middags is er een afwisselend programma, gericht op samenzijn, spel en beweging. Dit zorgt ervoor dat ouderen tijdens een ziekenhuisopname actiever zijn en op de been blijven. Het programma wordt verzorgd door ziekenverzorgers van nabijgelegen zorgcentrum stichting Land van Horne, geassisteerd door voedingsmedewerkers van SJG Weert.
Patiënten ontbijten en lunchen samen in de huiskamer. Niet alleen omdat dat gezelliger is, maar omdat het stimuleert tot eten, “zien eten, doet eten”. De activiteiten sluiten goed aan bij ergotherapie, fysiotherapie en logopedie en dagelijks is een bewegingstherapeut enkele uren aanwezig. Het programma biedt veel persoonlijke aandacht en de mogelijkheid om de patiënten goed te volgen zodat in beeld kan worden gebracht welke aanvullende zorg en ondersteuning nodig is na ontslag uit het ziekenhuis.
In de huiskamer wordt alle medische zorg verleend en zo nodig brengen behandelaars, zoals fysiotherapeut en medisch specialist, daar hun bezoek aan de patiënt. Bij diagnostisch onderzoek wordt de patiënt opgehaald en na afloop desgewenst weer teruggebracht naar de huiskamer.
Dit alles is gericht op goede en veilige zorg en snel herstel van de oudere patiënt met een soepele overgang naar de thuissituatie in een zo goed mogelijke conditie.

Resultaat

Een belangrijk resultaat van de huiskamers is dat ouderen zich tijdens de ziekenhuisopname minder ziek voelen en zelfs opfleuren bij een verblijf in de huiskamer. Het bezoek aan de huiskamer motiveert de patiënten om uit bed te komen en zich te verzorgen. Vervolgens kunnen ze samen de dag beginnen met het ontbijt. Een praatje maken. Een kopje koffie of thee drinken. Lekker puzzelen, sjoelen, kaarten en even de ogen sluiten in een relaxstoel. Er wordt veel gelachen, genoten van het samenzijn en er worden fijne contacten gelegd. Patiënten, maar ook familieleden en mantelzorgers zijn zeer tevreden over de mogelijkheden die de huiskamer biedt voor de patiënt.
Het samenzijn in de huiskamer gaat eenzaamheid tegen en stimuleert zelfredzaamheid. Het samen eten en drinken bevordert de inname van voedsel en heeft daarmee een positief effect op voedingstoestand en vochtbalans. Het samen bewegen stimuleert en bevordert de mobiliteit en verkleint daarmee het risico op vallen. De continue begeleiding leidt tot minder incontinentie, omdat signalen van naderend toiletbezoek worden waargenomen door de aanwezige ziekenverzorger. Het continue toezicht leidt ook tot minder vrijheid beperkende maatregelen bij verwarde patiënten.
Al deze dingen tezamen zorgen ervoor dat de oudere patiënt zich gelukkiger voelt, rustiger is en een beter dag-nacht-ritme heeft. Patiënten zijn overdag actief tijdens het programma in de huiskamer en kunnen daardoor s ’nachts beter slapen, met minder kans op acute verwardheid.

Succesfactoren

Ouderenzorg - als een van de speerpunten van SJG Weert - heeft bijgedragen aan de realisatie van de huiskamers. Echter, dé succesfactor is de samenwerking tussen de vele betrokken professionals. In eerste instantie om de huiskamers tot stand te brengen, maar nu ook nog dagelijks om de beste zorg te bieden aan onze oudere patiënten. Zorgprofessionals versterken elkaar en de onderlinge contacten zijn laagdrempeliger geworden. Sommige ouderen moeten gestimuleerd worden om naar de huiskamer te gaan, omdat ze er baat bij hebben. Anderen kunnen beter niet naar de huiskamer gaan, omdat ze op bepaalde momenten in het ziekteproces de prikkels in de huiskamer nog niet kunnen verdragen. In SJG Weert wordt deze inschatting gemaakt door de verpleging, mede op basis van advies van medisch specialisten. Tijdens de middagoverdracht wordt besproken welke patiënten de volgende dag naar de huiskamer kunnen.

Belang voor de zorg in het algemeen

Het is een vooruitstrevend initiatief geweest dat inmiddels door andere ziekenhuizen is overgenomen.
Met de komst van de huiskamer is de zorg voor ouderen beter en veiliger geworden. De huiskamer heeft niet alleen effect op de zorg voor ouderen, maar heeft ook een groot effect op de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. De ouderen verblijven overdag in de huiskamer waar ze onder begeleiding van ziekenverzorgers alle activiteiten uitvoeren. Overige zorgverleners bezoeken de patiënten voor bijv. medicatieverstrekking en fysiotherapie ook in de huiskamer. Daardoor is het overdag op de verpleegafdeling rustiger. De ouderen krijgen persoonlijke aandacht in de huiskamer en de verpleegkundigen kunnen met meer persoonlijke aandacht zorg verlenen aan de overige patiënten. Ook de nachten op de verpleegafdeling zijn rustiger. Het verblijf in de huiskamer stimuleert een gezond dag-nacht-ritme, waardoor de oudere patiënten in de nacht beter kunnen slapen.

Document

Download hier ...

Video

Details