menu
header image

Franciscus Gasthuis en Vlietland

Directe Toegang Radiodiagnostiek (DTR)

Doordat de huisartsenpost direct een foto kan aanvragen bij patiënten met een verdenking op een fractuur, hoeven minder patiënten naar SEH.

Focus

Juiste zorg op de juiste plek, beperken van zorgkosten en één duidelijke werkwijze; de voordelen van Directe Toegang Radiodiagnostiek (DTR). Met DTR spelen we proactief in op de toenemende druk op de SEH met als doel de zorgvraag op de SEH positief te beïnvloeden en de wachttijd voor de patiënt te verlagen.

Aanpak

Franciscus Gasthuis & Vlietland en Huisartsenpost Rotterdam Noord hebben hiervoor contact met elkaar gezocht en waren beiden enthousiast om dit vorm te gaan geven. Er is samen opgetrokken in de ontwikkeling van DTR met een multidisciplinaire projectgroep. De projectgroep heeft het huidige en nieuwe proces met DTR in kaart gebracht en er is gestart als pilot op één locatie. Na 1 maand, 3 maanden en een jaar is de pilot geëvalueerd.

Resultaat

Er worden ruim 200 foto’s per maand via DTR aangevraagd vanaf de huisartsenpost. Gemiddeld 55% heeft na beoordeling door de radioloog vervolgzorg nodig op de SEH; dus per maand worden er circa 100 patiënten minder in de tweedelijn gezien.

DTR zorgt voor een ombuiging van verwijzingen vanaf de HAP van circa 22%. Daarnaast is er een besparing van ongeveer € 300.000 aan zorgkosten op jaarbasis gerealiseerd.

Als we kijken naar de effecten van DTR dan kunnen we de volgende onderscheiden:

 • Patiënten
  • Minder wachttijd
  • Niet onnodig naar 2e lijn 
  • Lagere eigen bijdrage (€ 38 versus € 234)
  • Hogere kwaliteit van zorg
 • Huisarts
  • Meer regie door uitbreiding mogelijkheden diagnostiek
  • Bijdrage aan zorg op juiste plaats 
 • Ziekenhuis
  • Lagere belasting SEH en patiënten op SEH die daadwerkelijk in 2e lijn horen
  • Hogere belasting radiologie
  • Minder inkomsten (ca. €300K totaal/jaar)
  • Investeringen in apparatuur en koppelingen
  • Bijdrage aan zorg op juiste plaats
 • Verzekeraars
  • Minder kosten (ca. €300K totaal / jaar)

Succesfactoren

Succesfactoren

Het belang van starten als een pilot. Door na 1 maand, 3 maanden een jaar te evalueren kunnen eventuele hobbels in het proces snel opgelost worden. Daarnaast is een pragmatische insteek bij de inrichting van het proces een succesfactor; hierdoor maak je het werkbaar. Accepteer daarbij dat het altijd optimaler kan.

Een medisch specialist als ‘ambassadeur’ is een grote succesfactor gebleken bij de implementatie van DTR. Daarnaast is ook het gemak voor de huisarts van DTR een duidelijke factor voor succes.

Vanuit de verzekeraars zijn transformatiegelden beschikbaar gesteld voor de pilot DTR. We hebben de aanvragen gedaan toen we al gestart waren; er lag dus al een business case.

Lessen geleerd

Houd rekening met investeringen zoals projectinzet (HAP, radiologie, SEH, receptie, ICT), thuiswerkplekken voor de radiologen en eventuele koppelingen voor digitale procesinrichting.

Daarnaast is erkenning voor inzet erg belangrijk. De radiologen beoordelen door de komst van DTR ook foto’s in de avond. Goede thuiswerkplekken om dit te doen is een essentiële voorwaarde.

Goede communicatie richting de patiënt is erg belangrijk, vooral als blijkt dat ze geen fractuur hebben en ze na de foto naar huis mogen. De huisarts dient bij een aanvraag DTR goede voorlichting aan de patiënt te geven over eventuele medicatie / pijnstilling in geval van geen breuk.

Belang voor de zorg in het algemeen

DTR is een patiëntvriendelijk concept, de patiënt hoeft niet onnodig naar de 2e lijn, heeft minder wachttijd en een lagere eigen bijdrage. Daarnaast speelt DTR proactief in op de toenemende druk op de SEH met het doel de zorgvraag op de SEH positief te beïnvloeden. Door de komst van DTR is de samenwerking tussen de huisartsenpost en Franciscus Gasthuis & Vlietland verder versterkt.

Document

Download hier ...

Details