menu
header image

Erasmus Medisch Centrum

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

PATIO, het Patiëntinformatiecentrum Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut. Een persoonsgericht aanbod binnen PATIO!

Focus

Dichtbij het ziekenhuis en tegelijkertijd op een prettige afstand kunnen patiënten en hun naasten ontspannen of juist actief op zoek gaan naar antwoorden op vragen die hun bezighouden.

Binnen het Erasmus MC Kanker Instituut staat excellente zorg en onderzoek naar kanker centraal. PATIO is ontstaan uit de wens om de zorg voor oncologische patiënten naar een nóg hoger niveau te tillen. Het is voor een patiënt gedurende een ziekteproces, én daarna, belangrijk om alle vragen die er na de diagnose kanker zijn beantwoord te krijgen. In het ziekenhuis kunnen patiënten terecht voor alle medische vragen en bij PATIO voor alles wat hun daarnaast bezighoudt.

Wij begrijpen dat het leven als patiënt en als naaste na de diagnose kanker helemaal op zijn kop kan staan. PATIO biedt de gelegenheid om met iemand te praten en de patiënt bepaalt zelf op welk moment in het ziekteproces. Dit kan ook als de patiënt weer genezen is. Het kan heel prettig en bevrijdend zijn om met een onafhankelijk iemand te praten. Iemand met een frisse blik én verstand van zaken. Of het nu gaat om je financiën, communicatie met je naasten, terugkeer naar werk of seksualiteit. Wij verbinden de behoeften van de patiënt  met de zorg die er is in het ziekenhuis of in de regio. Altijd met het doel om de patiënt te ontzorgen en verder te helpen.

Aanpak

2017:

Projectgroep opgericht, businessplan opgesteld en aanvraag bij stichting Roparun voor de kosten van de bouw en inrichting van het centrum ingediend.

2017-2018:

Vier multidisciplinaire werkgroepen (Ontmoeten, Ontzorgen, Ontdekken en Ontspannen) werken plannen uit om praktische inhoud te geven aan de vier O’s.

2018:

Samenwerking met Stichting OOK om functie ondersteuningsconsulent verder uit te werken

2018:

 • Ontwerp, bouw en inrichting PATIO
 • Werving ondersteuningsconsulenten
 • Opstellen en tekenen contract met Stichting OOK
 • Roadshow afdelingen Erasmus MC Kanker Instituut
 • Verder uitwerken 4 O’s : Ontspannen, Ontmoeten, Ontdekken en Ontzorgen
 • Inbedden afdeling Welzijn & Ontspanning in Kliniek (O van Ontspannen)
 • Samenwerking met Erasmus MC Foundation voor fondsenwerving verwenactiviteiten
 • Werven en scholen vrijwilligers
 • John de Wolf als ambassadeur gevraagd
 • Instellen Adviesraad. Hierin speelt de patiënt een belangrijke rol.
 • Patiënten, zorgverleners en Rotterdammers informeren over Patio (verhaal / film / interview krant / artikel  in personeelsblad / banners op poli en Dagbehandeling, presentaties bij medische en verpleegkundige afdelingen)
 • Verwijzing naar PATIO in alle oncologische patiënten folders
 • Feestelijke opening 19 december 2018

 

2019:

Eerste jaar dat PATIO open is.

 

2020:

Onderzoek vanuit afdeling Medische psychologie om het huidige aanbod van PATIO te evalueren en zo nodig te optimaliseren in samenwerking met nazorgcentrum Intermezzo en Isala ziekenhuis in Zwolle.

 

In de kliniek:

Muziektherapeut of kunstzinnig therapeut komen op verzoek patiënt of via verwijzing verpleegkundige aan bed. Verwenmomenten aan bed: schoonheidsbehandelingen, masseurs, uitlenen van een laptop of spelcomputer en creatieve activiteiten.

Resultaat

 • In januari 2019 waren er 135 bezoekers oplopend naar ruim 300 in november.
 • Patiënten geven aan tevreden te zijn met een plek waar ze even kunnen ontspannen in een niet klinische setting waar ze een luisterend oor vinden.
 • Gerichte hulp door een ondersteuningsconsulent bij een niet medische vraag.
 • Doorverwijzing naar de juiste zorgverlener in de buurt van de woonplaats van de patiënt of naaste.

In de kliniek een toename van de vraag naar muziektherapie en kunstzinnige therapie en de uitleen van multimedia.

Succesfactoren

 • Laagdrempelig.
 • Onderdeel van het Erasmus MC Kanker Instituut, korte lijnen naar de zorgverleners.
 • Vijf dagen geopend van 8.00 – 16.30 uur.
 • Openstelling indien gewenst ook ’s avonds voor informatiebijeenkomsten rond een thema of bijeenkomsten van patiëntenverenigingen.
 • Goed getrainde vrijwilligers die aanvoelen wat de patiënten nodig hebben.
 • Goede sociale kaart om patiënten door te verwijzen naar zorgverleners dicht bij de woonplaats.
 • Tijdens openingstijden is er altijd een ondersteuningsconsulent aanwezig.
 • Samenbrengen formele (ondersteuningsconsulent en vaktherapeuten)  en informele (vrijwilligers) zorg onder 1 dak.

Flexibel team dat zorgt voor continuïteit.

Belang voor de zorg in het algemeen

De laatste jaren zijn de behandelmogelijkheden  binnen de oncologie toegenomen met als positief gevolg dat patiënten langer leven of zelfs genezen. Het leven met kanker of het leven na het hebben gehad van kanker brengt andere hulpvragen met zich mee. Patio kan in deze behoefte voorzien en is voor andere ziekenhuizen een voorbeeld om de niet medische zorg te organiseren. Er is veel interesse vanuit andere instellingen. Het winnen van de NIAZ jaarprijs gaat helpen bij het zichtbaar maken van het belang van de niet medische zorg voor patiënten met kanker. Wij kunnen dit initiatief landelijk uitdragen en advies geven aan andere zorginstellingen.

Document

Download hier ...

Video

Details