menu
header image

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Familiegerichte zorg op N*: de koesterende ouder als partner in de zorg

There is no more excuse not to apply it. Kangaroo Mother Care should be regarded as complementary routine care in neonatal care. Charpak2016

Focus

Het is een fundamenteel recht van de pasgeborene om na de geboorte onmiddellijk en ononderbroken teruggeplaatst te worden bij zijn moeder. Moeders  pasgeborenen op N* waren noodgedwongen verplicht gescheiden. Dit betekent een belemmering van de moeder-kindbinding, het geven van BV. We wilden deze ouders als volle partners in de zorg meenemen.

Aanpak

Moeder-kindbinding, skin to skin, moeder en kind samen 24 op 24, zijn termen die we sinds jaren hoog in het vaandel dragen. Als zorgverleners begeleiden we de ouders doorheen het zorgproces de eerste dagen postpartum. Op onze N* voelden we het gebrek aan een zorgcontinuüm samen met de ouders als een gemis aan. Als gecertificeerd BFHI-ziekenhuis (Baby Friendly Hospital Initiative) wilden we de zorg voor onze premature baby's heel graag in ons zorgverhaal meenemen en het effect van kangoeroezorg, wat onomstotelijk bewezen is, hier ook maximaal door te trekken.Vroeggeboorte impliceert hoe dan ook een verminderd vertrouwen in het ouder zijn, een onvoorbereide verstoring in de binding en hechting met hun baby, angst en onzekerheid. De opleiding "Family and Infant Neurodevelopmental Education" opende voor ons team vele ogen en vooral harten. We hadden nood aan een kamer waar mama's en hun premature baby (al dan niet in de couveuse) samen konden verblijven; dit weliswaar met de nodige zorgen en bewaking. Dankzij grondige opleiding van het team en voortgezette trainingen van een referentieteam, alsook de nodige architectonische aanpassingen konden we onze droom realiseren: annex aan onze neonatale afdeling werd een "koalakamer" gebouwd. Mama en baby kunnen op die manier 24 op 24 binnen onze neonatale setting aan mekaar wennen, wat de binding en voedingsgebeuren maximaal ondersteunt en de ouderparticipatie in de zorg maximaliseert.

Resultaat

Gezien we pas in mei dit jaar met ons project gestart zijn, is het nog te vroeg voor data inzake patiënttevredenheid op basis van een tevredenheidsenquête en/of focusgesprekken.
De rechtstreekse dankbaarheid en tevredenheid van de ouders zijn momenteel ons meest waardevolle resultaat.

Succesfactoren

Ons project betekende een leerproces voor de vroedvrouwen. Voor hen betekende de constante aanwezigheid van de mama een totaal andere aanpak in de organisatie van de zorgverlening, in de routine van de zorg, de dagindeling...kortom het was een stuk loslaten. De focus werd verlegd van zorgverlener (de vroedvrouw) en ouder (als bezoeker) naar verzorgende (vroedvrouw als ondersteuner) en ouder (als partner in de zorg en sleutelfiguur). De taakgerichte zorg werd getransformeerd in relatiegerichte zorg met de ouders als nieuwe constante partner en deze visie vergt een leerproces. 
Wat we er voor terug krijgen zijn gelukkige ouders die volop kunnen participeren in de zorg voor hun kleintje.  Het feit dat ze zich in een afgesloten kamer bevinden, betekent ook dat de vroedvrouwen geen direct visueel contact meer hebben op de baby en moeten varen op monitorbeelden/alarmen.
Het was een stuk zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds dit constant bewaken en het opbouwen van vertrouwen met onze nieuwe partners in de zorg: de ouders.
Goede communicatie en duidelijke afspraken maken zijn hierin heel belangrijk.

Zie ook hier.

Belang voor de zorg in het algemeen

De ouder "als bezoeker" op een neonatale afdeling stemt tot nadenken. Deze denkoefening zou voor alle zorginstellingen een bron van uitdaging kunnen (moeten) zijn om de realisatie van een dergelijk project ook te kunnen voorop stellen.

Document

Download hier ...

Details