menu
header image

OLVG

OLVG driehoog-achter! Oncologische Zorg Thuis

In de pilot Oncologische Zorg Thuis verlenen oncologieverpleegkundigen uit OLVG zorg thuis bij kankerpatiënten in Amsterdam

Focus

Het aantal (kanker)patienten en behandelopties nemen toe, bovendien worden behandelingen steeds complexer. Voor Amsterdam geldt daarnaast een toename van het aantal patienten door groei van het inwonertal. Om te blijven voldoen aan de zorgvraag is OLVG op zoek naar nieuwe vormen van zorg. 

Aanpak

Met Oncologische Zorg Thuis geeft OLVG invulling aan de 'juiste zorg op de juiste plek' door zorg dichtbij de patient te organiseren. Het project is een samenwerking tussen de afdeling medische oncologie en hematologie en de ziekenhuisapotheek. In de pilot verlenen oncologieverpleegkundigen uit OLVG een deel van de behandeling thuis. Zij stappen 2 dagen per week op de electrische bakfiets (duurzaam en gezond!).

De pilot is 1 juni 2019 gestart met de inclusie van patienten en betreft de onderstaande toedieningen/handelingen:

  • Bortezomib per injectie;
  • Zoledroninezuur per infuus;
  • Afkoppelen van een Folfusorpomp

Het doel van de pilot was tweeledig, namelijk te achterhalen of:

  • Oncologische Zorg Thuis van toegevoegde waarde is voor kankerpatienten in Amsterdam;
  • Het inzetten van oncologieverpleegkundigen bijdraagt aan hun behoud voor de organisatie en het werven van nieuwe collega's.

Ter voorbereiding op de pilot zijn de onderstaande stappen ondernomen:

  • Projectplan schrijven, projectgroep samenstellen, processenstappen formuleren, Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) en Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) doen;
  • Best practices ophalen uit andere ziekenhuizen (Gelderse Vallei en ErasmusMC), meelopen met oncologieverpleegkundigen thuis (Spaarne Gasthuis en Isala) en congressen/symposia over dit thema bezoeken.

Resultaat

Half september (2019) zijn ter evaluatie vragenlijsten aan 14 patienten en 26 zorgverleners verstuurd. De patienten hebben 1 of meerdere toedieningen/handelingen thuis gehad. Respons van patienten: 78,6% (11/14). De zorgverleners betrokken bij de pilot hebben een vragenlijst ontvangen. Respons van zorgverleners: 65,4% (17/26). 

Patienten en zorgverleners zijn enthousiast over de thuisbehandeling. Patienten zouden de thuisbehandeling zeker aanraden bij familie en vrienden en zorgverleners bij andere ziekenhuizen. Patienten geven de thuisbehandeling een 8,9 en de zorgverleners een 8,5. In totaal zijn 89 toedieningen/handelingen bij 20 unieke patienten gedaan (oktober 2019). De toediening van Bortezomib was veruit de grootste groep.

De positieve punten van thuisbehandeling voor de patient zijn: tijdwinst (minder reis- en wachttijd), meer rust (behandeling in een vertrouwde omgeving) en minder lichamelijk ongemak. Zorgverleners geven aan dat de thuisbehandeling patientvriendelijker is (zorg op maat) en de oncologieverpleegkundige heeft meer zicht op de thuissituatie van de patient.

Vanwege de positieve resultaten heeft OLVG besloten de pilot in 2020 te continueren met uitbreiding van middelen.

Succesfactoren

Oncologieverpleegkundigen ervaren de 'bakfietsdienst' als een mooie aanvulling op hun werk (meer autonomie en afwisseling). De pilot draagt bij aan het behoud van oncologieverpleegkundigen, maar er zijn geen nieuwe oncologieverpleegkundigen aangenomen.

Geef oncologieverpleegkundigen leiderschap over de verpleegkundige aspecten binnen de pilot, zoals materiaalkeuze en de inrichting van het zorgproces. Bedenk geen nieuwe werkwijze, maar stem het zorgproces thuis zoveel mogelijk af op het ziekenhuisproces. Dit is zowel voor de patient als de zorgverlener winst.

De pilot genereert een positieve flow in de organisatie. Informeer iedereen actief over het project van de Raad van Bestuur tot aan de secretaresse. Ook de media heeft veel positieve aandacht aan de pilot gegeven. Dit is goed voor het merk OLVG. 

Bedenk dat innoveren tijd en geld kost, dus 'bezint eer ge begint'. De pilot is een bottom-up initiatief, maar voor opschaling is coordinatie van bovenaf nodig. Daarnaast is de inzet van oncologieverpleegkundigen thuis minder efficient dan bijvoorbeeld op de dagbehandeling.

Belang voor de zorg in het algemeen

Ondanks de werkdruk en de arbeidsmarktkrapte is iedereen enthousiast over dit innovatieve project, waarbij de patient en de oncologieverpleegkundige echt centraal staan. Als de meerwaarde wordt gevoeld, is iedereen bereid mee te werken.

Met Oncologische Zorg Thuis zet OLVG in op zorg dichtbij de patient te organiseren. Het past bij de visie van de 'juiste zorg op de juiste plek' en sluit aan bij de ambities van de zorgverzekeraar.

Details