menu
header image

Deventer Ziekenhuis

Comfort Talk, woorden als medicijn

Comfort Talk is een evidenced-based methode waardoor patiënten met gebruik van taal minder pijn en angst ervaren.

Focus

Met comfort talk leert medisch personeel op een positieve manier te communiceren met patiënten, waarmee zij patiënten helpen te ontspannen en met vertrouwen de behandeling tegemoet te gaan. Hierdoor ervaren patiënten minder angst en pijn in het ziekenhuis. In 2019 heeft het Deventer Ziekenhuis Comfort Talk kliniekbreed ingevoerd.

Aanpak

De medische wereld zit vol met onbedoelde negatieve suggesties, zoals; ‘Dit gaat even pijn doen, het geeft een branderig gevoel, daar komt de prik…’ Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten meer angst en meer pijn ervaren door het gebruik van negatieve voorspellingen (het ‘nocebo’-effect). De Comfort Talk methode is ontwikkeld om medisch personeel te leren hoe zij patiënten in het ziekenhuis kunnen helpen om zich meer op hun gemak te voelen gedurende ingrepen en opnames. Het is belangrijk dat u niet beweegt, wordt: wat fijn dat u zo stil ligt.

Nog niet eerder werd Comfort Talk, als patiëntbenadering en communicatietechniek, op zo’n grote schaal binnen een Nederlands ziekenhuis toegepast. In 2017 is het Deventer Ziekenhuis, als eerste ziekenhuis in Nederland, en zelfs wereldwijd, gestart met een pilot. Deze bleek succesvol en in 2019 is Comfort Talk kliniekbreed ingevoerd. Niet alleen de artsen en de verpleegkundigen worden opgeleid in het werken met Comfort Talk, ook andere zorgverleners en mensen die in contact komen met patiënten zoals doktersassistenten, medewerkers patiëntenvervoer, roomservice- en baliemedewerkers worden getraind. Zo is de wens dat uiteindelijk iedereen in de omgang met patiënten dezelfde taal spreekt. De training is inmiddels onderdeel geworden van de basisscholing voor verschillende disciplines.

Resultaat

In het Deventer Ziekenhuis zijn inmiddels ruim 750 mensen getraind en de resultaten zijn positief. Patiënten die geholpen worden met Comfort Talk zijn minder angstig en rustiger gedurende ingrepen. De medewerkers geven aan dat de methode hen helpt in het werk. Doordat er bijvoorbeeld meer rust is in de onderzoekskamer, kunnen zorgverleners zich beter concentreren op hun werk, waardoor ingrepen vaker succesvol verlopen. Ook is het als zorgverlener fijn te weten hoe op een adequate manier om te gaan met angstige patiënten.

Bijgevoegd in de link een filmpje waarbij zowel een patiënt als een aantal medewerkers vertellen over hoe Comfort Talk hen helpt of heeft geholpen.

Succesfactoren

Omdat Comfort Talk uit Amerika afkomstig is, is het geheel nieuw voor de Nederlandse zorg, en het Nederlands taalgebied. De Amerikaanse cultuur is duidelijk anders dan hier in Nederland, waardoor er aardig wat aanpassingen nodig waren om de training te ‘vernederlandsen’. Feitelijk hebben we een nieuw Comfort Talk woordenboek voor het Nederlands taalgebied gemaakt. Hier zijn we het afgelopen jaar druk mee bezig geweest, en dit proces loopt nog steeds. We hebben al contact met het Radboud over Comfort Talk maar deze aanpak zou probleemloos in de andere Nederlandse ziekenhuizen uitgerold kunnen worden. Als Deventer Ziekenhuis zijn we gaarne bereid om onze kennis en expertise hierover te delen.

Belang voor de zorg in het algemeen

Diverse Nederlandse media hebben inmiddels aandacht geschonken aan Comfort Talk®.

Naar aanleiding van deze media-uitingen en ook door het geven van vele presentaties over het onderwerp op congressen, zijn er veel positieve reacties en aanvragen binnengekomen voor scholing en meer informatie, met name van medewerkers uit andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Het leeft in den lande en we hebben ervaren dat het voorziet in een behoefte. Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Medisch Psychologie (LVMP) is er sinds vorig jaar een landelijke werkgroep bezig met het opstellen van Veldnormen Medische Psychologie. In de (concept) veldnormen wordt Comfort Talk als gangbare methode opgenomen. Er staat: ‘De medische psychologie richt zich daarnaast op de bevordering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Bijvoorbeeld door het verminderen van de impact van het medisch-specialistisch handelen op de patiënt door Comfort Talk®, Shared Decison-Making, preventie en motiverende gespreksvoering’. Wij zien dit als een mooie ontwikkeling die in Nederland gestart is vanuit het Deventer Ziekenhuis. Het zou mooi zijn wanneer ook andere instellingen/ziekenhuizen in Nederland geschoold zouden kunnen worden in het toepassen van deze of een soortgelijke methode. Hiermee kunnen er nog meer patiënten geholpen worden op een zo goed mogelijke manier om te gaan met alles dat er op hen af komt in het ziekenhuis.

Document

Download hier ...

Video

Details