menu
header image

ZGT

Samen sneller en beter voor jonge kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblematiek

Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland:8 regionale samenwerkende instellingen, die onderzoek verrichten op alle ontwikkelingsdomeinen.

Focus

In 2015 is KiECON* opgericht. Vroegtijdige diagnostiek en gerichte behandeling van het kind. 
Geen lange wachttijden of dubbeldiagnostiek voor deze complexe groep kinderen met name van 0 tot 7 jaar. 

*samenwerking tussen ZGT, MST, Roessingh revalidatiecentrum, Accare, Aveleijn, Jarabee, Karakter en Kentalis

 

Aanpak

KiECON is de regionale samenwerking tussen 8 verschillende instellingen, die onderzoek verrichten op alle ontwikkelingsdomeinen. Zij hebben als doel één loket te zijn van waaruit diverse organisaties worden ingeschakeld.
Het team van KiECON bestaat uit kinderartsen, gedragswetenschappers, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatiearts, een coördinator en secretaresses.

De patiënten van KiECON komen vanuit de gehele regio naar ZGT Hengelo. De gemiddelde leeftijd van een kind dat bij KiECON in zorg komt is 4 jaar en 4 maanden. Gemiddeld gezien komt ongeveer 1/3 uit de gemeente Almelo, 1/3 uit gemeente Hengelo en 1/3 uit gemeente Enschede. De overige kinderen komen uit de andere 11 Twentse gemeenten.
Na aanmelding van de verwijzer krijgen de ouders vragenlijsten toegestuurd. Zodra deze vragenlijsten retour gestuurd zijn naar KiECON kan de screeningsintake worden ingepland. Tijdens de screeningsintake worden alle factoren in kaart gebracht en beoordeelt het team welke diagnostiek nodig is.

Tevens volgt een lichamelijk onderzoek en observatie van het kind met video-opnames. Na de screeningsintake volgt het MDO waarin alle betrokken disciplines van KiECON hun bevindingen rapporteren en afstemmen. Daarna krijgen de ouders en het kind een vervolgafspraak. Tijdens de vervolgafspraak ontvangen de ouders het behandelplan met de benodigde diagnostiek.

Als alle uitslagen bekend zijn volgt de mogelijke diagnose en geeft KiECON advies voor begeleiding en behandeling van het kind en welke instelling de coördinatie overneemt.
Het streven is om binnen 3 maanden na aanmelding een heldere diagnose te hebben waarbij dubbele en onnodige diagnostiek is vermeden.
Geen vertraging omdat integrale diagnostiek gelijktijdig wordt uitgevoerd. Geen achtereenvolgende wachtlijsten. Alle instellingen werken in één gezamenlijk patiëntendossier. Het KiECON-team houdt 1x per maand gezamenlijk spreekuur en besprekingen.

 

 

 

Resultaat

Een arts dient een kind te verwijzen naar KiECON. Dat gebeurt veelvuldig door jeugdartsen (33%), de huisarts (38%), kinderarts (19%) of andere medisch specialist (11%).
Gemiddeld zijn sinds 2015 per jaar 75 kinderen verwezen naar KiECON.
Slechts enkele kinderen komen niet in aanmerking voor beoordeling bij KiECON, bijvoorbeeld omdat de eerstelijnszorg toch voldoet of omdat zorg elders beter past.
75% van alle kinderen heeft binnen 30 dagen een afspraak voor een screeningsintake bij KiECON.
In 90% van alle cases is het traject binnen 6 maanden afgerond en is er een heldere diagnose en behandelplan opgesteld.

Ouders zijn zeer tevreden over de huidige werkwijze van KiECON. 80% van hen voert het advies van KiECON uit. 80% van de ouders geeft een eindcijfer hoger dan 7 en raadt andere ouders aan naar KiECON te gaan.

Succesfactoren

  1. Diagnostiek is aantoonbaar sneller
  2. Het samenwerken over grenzen van instellingen heen is aanvullend en verhoogt daarmee de kwaliteit van zorg omdat behandelaren dezelfde taal spreken.
  3. Korte lijnen tussen de behandelaren maakt het schakelen eenvoudig.
  4. 80% van de ouders is 3 maanden na afloop van het traject nog zeer tevreden over het advies van KiECON.

Uitdagingen:

  • Samenwerking buiten de huidige financiële structuren is ingewikkeld
  • Aanpassen aan de verschillende werkwijzen van gemeenten is een uitdaging
  • Ziektekostenverzekeraar vindt het lastig om een uitzondering te maken voor een kleine groep.

Belang voor de zorg in het algemeen

Het belang van het kind staat voorop!

De resultaten van KiECON kunnen ook andere ziekenhuizen en instellingen inspireren om gezamenlijk de zorg voor het kind met complexe gedragsproblematiek op te pakken.

Er is aantoonbaar evidence voor het belang van vroegdiagnostiek bij jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek. (Manifest 101 dagen).

Het regionale samenwerkingsverband KiECON is een succesvol initiatief gebleken en draagt sinds 2015 bij aan vroegtijdige diagnostiek en gerichte behandeling van het kind zonder dat kostbare tijd en geld verloren gaat aan dubbeldiagnostiek en wachttijden door en bij verschillende organisaties.

Document

Download hier ...

Details