menu
header image

Alrijne ziekenhuis

Een postoperatief behandelplan in één bezoek. Efficiëntere zorg op de mammapoli

Patiënten op de mammapoli werden in het postoperatieve behandeltraject op één dag door alle behandelend artsen gezien

Focus

De patienttevredenheid verbeteren door kortere wachttijden. Het volledige postoperatieve behandelplan wordt in een dagdeel besproken. Tevens is met behulp van een patiënten enquête gekeken hoe het ervaren wordt om zowel de chirurg, radiotherapeut als oncoloog te zien. 

Aanpak

Alle postoperatieve patiënten zijn geclusterd op een dagdeel direct na de oncologiebespreking, op dit dagdeel is tevens de radiotherapeut aanwezig vanuit het LUMC voor de intake van patiënten. Op de poli oncologie zijn plekken gereserveerd voor patiënten met een directe verwijzing vanuit de mammapoli. De proces wordt logistiek begeleid door de casemanager van de patiënt.

Resultaat

We hebben van alle anonieme enquêtes 89 teruggekregen. Hierbij hadden 57 patiënten een combinatie afspraak met de chirurg en radiotherapeut. Dertien patiënten een combinatie afspraak met de oncoloog en de chirurg. En 19 patiënten een combinatie afspraak met de oncoloog en chirurg. Hieruit bleek dat 97% van alle deelnemende patiënten tevreden was over de geleverde zorg op de mammapoli.

Op de vraag hoe de ervaring was geweest met alle afspraken op een dagdeel gaf 98% aan in de toekomst opnieuw te kiezen voor deze gecombineerde uitslagenpoli.

Succesfactoren

Succesfactoren:

  • Kortere wachttijden voor duidelijkheid behandelplan
  • Minder ziekenhuisbezoeken, ook fijn voor naasten die tijd vrijmaken om met patiënten mee te gaan naar de afspraken.
  • Verbetering in kwaliteit door gemakkelijk intercollegiaal overleg bij aanvullende vragen

Valkuilen:

  • Logistieke uitdaging
  • Nog niet voor iedereen toepasbaar
  • Vergt flexibiliteit van ziekenhuismedewerkers

Belang voor de zorg in het algemeen

Aandacht hebben voor korte tijdsperiode van onzekerheden over behandeltraject bij patiënten met een mammacarcinoom.

Details