menu
header image

Sint-Jozefkliniek

NIAZ-Je-Rijk!

Weg met saaie, plenaire en langdradige vormingen. Sint-Jozefkliniek kiest voor een nieuwe aanpak! Wie durft “NIAZ-Je-Rijk” aan?

Aantal stemmen: 176

Focus

Hoe kan je kwaliteit & veiligheid op een ludieke manier aan de man brengen? Met NIAZ-Je-Rijk trainen we medewerkers in hun kennis én vaardigheden over patiëntveiligheid. Borging hiervan is de boodschap. Een interactieve vorming, waarbij teams tegen elkaar en tegen de tijd spelen. Let the game begin…

Aanpak

NIAZ-Je-Rijk is een groepsspel waarin teams (zorgverleners en niet-zorgverleners) van 5 tot 8 personen strijden voor de overwinning. Het spel bestaat uit allerlei doe-opdrachten, kennisvragen en raadsels in en rond het ziekenhuis. Onderwerpen als Hoog Risico Medicatie, veilig omgaan met injectiemateriaal, missie en visie, patiëntidentificatie, bloedtransfusie, rampen en noodsituaties, etc. komen aan bod.

Per correct uitgevoerde opdracht ontvangt het team een sleutel (tip). Alle tips samen leiden tot een verstopplaats van de prijs in het ziekenhuis. De prijs voor het winnende team is een enveloppe met kraslotjes. En zo word je door NIAZ misschien wel stinkend rijk. En is het niet in geld, dan toch wel in kennis over patiëntveiligheid en kwaliteit.

Een voorbeeld van een opdracht: “Help, BRAND!

 • Noteer de vijf stappen bij brand.
 • Doe-opdracht: Elk teamlid demonstreert de deurprocedure aan één van de opleiders.
 • Hoeveel minuten kan de aangeduide deur brand tegenhouden?
 • Wanneer vervalt de brandblusser aan het rookterras?
 • Welke materialen mag je blussen met deze brandblusser?
 • Wat is de vluchtweg, als er brand uitbreekt op het rookterras?

Voor de zorgverleners zijn er een aantal verplichte opdrachten over de Vereiste InstellingsNormen, zoals medicatieverificatie en valpreventie.

Het spel is afgelopen als de prijs gevonden is. De tijdsduur van het spel bedraagt ongeveer 3 uur.

Resultaat

Als voorbereiding op de NIAZ-audit had de Sint-Jozefkliniek verschillende tools uitgewerkt om de kennis van de medewerkers te verruimen, zoals een quizkaartjes, interne auditweek, informatiewaaier, maandelijkse kwaliteitsflash (= infomoment voor kwaliteitsmedewerkers en de leidinggevende) etc. Al deze hulpmiddelen waren gericht op kennisverruiming, maar minder op het trainen van vaardigheden.

Zo ging het team kwaliteit op zoek naar een manier om de medewerkers te trainen in hun kennis én vaardigheden rond kwaliteit en patiëntveiligheid met als doel de borging van werkprocessen te bevorderen. Kwaliteit en veiligheid pas je immers toe, het moet routine worden. Het eindresultaat was het groepsspel NIAZ-Je-Rijk.

De teams streden tegen elkaar en tegen de tijd in een spannende strijd naar de overwinning. Na de opleiding voelden we ons klaar om onze eerste NIAZ-audit aan te gaan!

Teamleden coachten elkaar om opdrachten op een correcte manier uit te voeren. Dit verhoogde de teamspirit onder de collega’s. Ze leerden elkaars sterke punten kennen, en ondersteunden elkaar waar nodig. Learning by doing, en van een collega pik je soms meer op dan van een lesgever die niet elke dag samen met je aan bed van de patiënt staat.

De opleiding vond enkele maanden voor de audit plaats. Zo kon de leidinggevende tijdens de volgende maanden bijsturen op punten die niet voldoende gekend waren.

Succesfactoren

Het spel is mits wat kleine aanpassingen toepasbaar in elke zorginstelling. We delen het graag met geïnteresseerde collega’s!

De opleiding is toegankelijk voor alle lagen van de organisatie, van een medewerker van de keuken tot verpleegkundig directeur. De directieleden hebben ook allemaal de vorming gevolgd, en maakten deel uit van diverse teams.

We hebben de opleiding opgevat als een stukje “teambuilding”: wanneer medewerkers van eenzelfde dienst samen in een team zitten, leren ze van elkaar en dat kan van pas komen in hun dagelijkse werkorganisatie. Bovendien durven ze makkelijker aan elkaar een vraag stellen.

Enkele praktische overwegingen:

 • Zorg voor enthousiaste begeleiders die er een leuke voor- of namiddag van maken voor de collega’s! Met 4 begeleiders kan je het spel uitvoeren voor een groep van 80 tot 100 personen.
 • Zorg voor voldoende beschikbare lokalen
 • Voorzie voldoende oefenmateriaal en per groepje is het aangeraden om minstens één opleidingslaptop te voorzien
 • Er mag per team aan maximaal 2 opdrachten tegelijkertijd gewerkt worden: zo zijn de teamleden verplicht om goed samen te werken en kennis met elkaar te delen.
 • Wijzig de verstopplaats en tips bij elke opleiding, om de spanning erin te houden.
 • Maak een aantal opdrachten verplicht omdat ze over belangrijke VIR normen handelen
 • Geef niet onmiddellijk het correcte antwoord indien het team een foutje maakt, maar geef hen tips om tot de juiste oplossing te komen
 • Verdubbel de tips 30 tot 60 minuten voor het einde. Zo komt de spanning er automatisch in!

De ‘non-believers’ in accreditering kwamen na afloop van de opleiding meedelen dat ze nu het belang van accreditatie begrijpen, namelijk de veiligheid voor de patiënt primeert! Wat wil je nog meer bereiken? :-)

Belang voor de zorg in het algemeen

De opleiding heeft als doel competenties met betrekking tot kwaliteit verder te ontwikkelen. De opleiding kadert tevens in de VIR norm die handelt over opleidingen patiëntveiligheid.

Document

Download hier ...

Details

Stemmen

Vul een (bestaand) e-mailadres in om op dit voorbeeld te stemmen.
Let op: er mag maar op één voorbeeld gestemd worden.
Stemmen