menu
header image

Bekijk hier alle inzendingen voor de NIAZ Jaarprijs 2018

Adrz (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)
Adrz (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)
Bottom up verbeteren met sta-sessies
Met sta-sessies kunnen zorginstellingen meer gebruik maken van de kennis en ervaringen van zorgverleners bij het verbeteren van processen. lees verder
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzer ziekenhuis
Ketenzorg kwetsbare zwangeren: Samen voor een kansrijke start!
Ieder kind verdient een stevige, kansrijke start en kans op veilige hechting. lees verder
Alrijne ziekenhuis
Alrijne ziekenhuis
Een postoperatief behandelplan in één bezoek. Efficiëntere zorg op de mammapoli
Patiënten op de mammapoli werden in het postoperatieve behandeltraject op één dag door alle behandelend artsen gezien lees verder
AZ Oudenaarde (vzw)
AZ Oudenaarde
Veilig dicht bij de mama na keizersnede: gebruik van hulpmiddelen voor skin-to-skin en co-sleeping
De afdeling Materniteit van AZ Oudenaarde zorgt voor een sterkere band tussen moeder en kind na een ongeplande keizersnede. lees verder
AZ Sint-Lucas en Volkskliniek
AZ Sint-Lucas en Volkskliniek
Briefing aan teambord
Bij de briefing aan het teambord wordt eens per week -samen met het team- stilgestaan bij kwaliteitsthema’s en hun resultaten, incidenten,.. lees verder
AZ Turnhout
AZ Turnhout
Operative in het operatiekwartier
OPERATIVE: Een veiligheidscheck bij elke stap in het operatiekwartier. Nadien volgt een bespreking met het hele team. lees verder
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
CWZ
Het Diabetes Groeimodel en de oudercursus Los Vast
Groeimodel en oudercursus geven kinderen met diabetes type 1 en ouders praktische steun bij opgroeien naar zelfstandigheid in diabeteszorg. lees verder
Deventer Ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
REGIONAAL TRANSFERPUNT SALLAND
Van zoeken naar vinden. Bij het Regionaal TransferPunt regel je voor je patiënt de juiste zorgplek in Salland via één loket. lees verder
Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn
Diakonessenhuis
Op weg naar 100% medicatieverificatie
Veilige zorg in het Diakonessenhuis: medisch specialisten beschikken over actuele medicatieoverzichten van hun patiënten bij elk bezoek lees verder
Elkerliek Ziekenhuis
Elkerliek ziekenhuis
Conservatieve polikliniek voor Chronische nier sChade (3C)
Een conservatieve polikliniek voor patiënten met chonische nier schade benadrukt voornamelijk "personel care"inplaats van "cure". lees verder
Erasmus Medisch Centrum
Erasmus MC
DESIGN4CARE: INNOVATIE VOOR DE DAGELIJKSE ZORGPRAKTIJK
Verpleegkundigen lossen praktijkproblemen vaak zelf provisorisch op. HBO-studenten helpen in co-creatie definitieve oplossingen te vinden. lees verder
Franciscus Gasthuis en Vlietland
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Het Kleine Helden Huis
Het Kleine Helden Huis heeft als doel het gezin na een vroeggeboorte te ondersteunen om terugval op medische zorg te minimaliseren. lees verder
1 2 3