menu
header image

De beste verbetering in de zorg

HEEFT U HET BESTE VOORBEELD VAN PERSOONSGERICHTE ZORG?

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren. Dit vraagt dat we in de zorg op een andere manier kijken. En het vraagt actieve samenwerking met het hele team, inclusief de patiënt/cliënt, en vaak ook met partijen buiten de instelling. Het NIAZ nodigt alle Vlaamse en Nederlandse zorginstellingen die bij het NIAZ zijn aangesloten, uit om hun beste voorbeeld op het gebied van persoonsgerichte zorg in te zenden voor de NIAZ Jaarprijs 2020.

Doe mee!

Indienen kan van 1 november t/m 13 december 2019.
Gebruik hiervoor de rode knop onderaan deze pagina.

Door inspirerende voorbeelden te delen, leren we van elkaar. Samen worden we beter.

detail image
Voorbeeld indienen