menu
header image

De beste verbetering in de zorg

 

HEEFT U HET BESTE VOORBEELD VAN PERSOONSGERICHTE ZORG?

Persoonsgerichte zorg is logisch en naadloos vanuit de ogen van de patiënt/cliënt. Dit vraagt dat we in de zorg op een andere manier kijken. En het vraagt actieve samenwerking met het hele team, inclusief de patiënt/cliënt, en vaak ook met partijen buiten de instelling. Het NIAZ nodigt alle Vlaamse en Nederlandse zorginstellingen die bij het NIAZ zijn aangesloten, uit om hun beste voorbeeld op het gebied van persoonsgerichte zorg in te zenden voor de NIAZ Jaarprijs 2020.

Naar welke voorbeelden zijn wij op zoek?

Hoofdcriterium:

  • Het voorbeeld laat zien hoe je persoonsgerichte zorg realiseert,
    • waarbij de patiënt/cliënt een actieve rol heeft,
    • en waarbij samengewerkt is/wordt met andere organisaties.

Subcriteria:

  • Het voorbeeld draagt aantoonbaar bij aan betere zorg;
  • Het voorbeeld is in de praktijk gerealiseerd;
  • Het voorbeeld is vernieuwend;
  • Het voorbeeld is toepasbaar op andere afdelingen / in andere zorginstellingen.

Procedure

Indienen van de goede voorbeelden kan van 1 november tot 13 december 2019. Het NIAZ plaatst de ingezonden voorbeelden op deze website, waarna professionals, patiënten en andere geïnteresseerden in de maand januari 2020 kunnen stemmen op het voorbeeld van hun keuze. Zo kunnen zorginstellingen aan elkaar en aan het publiek laten zien waar ze trots op zijn.

De stemronde leidt tot vijf nominaties. Een vakjury selecteert eveneens vijf genomineerden. Tijdens de feestelijke NIAZ Jaarprijsdag op 12 maart 2020 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven presenteren de tien genomineerden hun voorbeeld en bepaalt een jury van patiënten/cliënten de winnaars van de 1e, 2e en 3e plaats.

Natuurlijk worden ook in 2020 weer alle voorbeelden opgenomen in de database en verspreid in een magazine.  

detail image